Följ Goodyear Dunlop Sverige

Trafikolyckor beror främst på dåliga bilförare enligt svenskarna

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 13:00 CEST

Majoriteten av nordborna anser att eventuella bilolyckor beror på bristande kompetens hos förarna. Rattonykterhet och slitna eller dåliga däck anses också vara skäl till att olyckor sker. Däremot anser endast en minoritet att fortkörning leder till trafikolyckor – i Norge så få som 13 procent. Det visar Goodyears nya årliga Däckbarometer.

Många faktorer kan ligga bakom olyckor som sker på vägarna men nordborna är överens om att den som sitter bakom ratten oftast är att skylla för trafikolyckor. Svenskarna är mest övertygade om detta, hela 93 procent av dem anser att det är brister i bilförarens kompetens som leder till olyckor. I Norge och Finland är 83 procent inne på samma linje, medan motsvarande siffra i Danmark är 77 procent.

Näst vanligast är att man betraktar alkohol- eller drogpåverkade bilförare som en olycksrisk. Även här sticker svenskarna ut, med hela 82 procent som är av den åsikten. 77 procent av finländarna anser också detta. Danskar och norrmän är något mindre bekymrade över i hur hög grad alkohol och droger leder till trafikolyckor, 65 respektive 62 procent anser att det är den vanligaste anledningen till att olyckor sker i trafiken.

Däckens kvalitet anses också vara av stor betydelse för trafiksäkerheten enligt Goodyears Däckbarometer. I Sverige svarar störst andel i hela Norden, 70 procent, att gamla och slitna
däck leder till fler olyckor på vägarna. I övriga Norden är motsvarande andel drygt 50 procent.

En tydlig trend som visar sig i årets Däckbarometer jämfört med när samma undersökning genomfördes för ett år sedan, är att betydligt fler nordbor anser att nya däck av dålig kvalitet är en
bakomliggande orsak till olyckor. Förra året ansåg endast 20 procent av svenskarna detta, respektive 14 procent av danskarna, 13 procent av finländarna och 11 procent av norrmännen. I Däckbarometern 2014 svarar hela 36 procent av svenskarna och finländarna att nya däck av dålig kvalitet bidrar till bilolyckor. Bland danskarna och norrmännen är det 27 respektive 28 procent som uppger detta.

Däremot ser inte ens hälften av nordborna riskerna med att överskrida hastighetsbegränsningarna. Allra minst bekymrade är norrmännen, varav så få som 13 procent svarar att fortkörning är den vanligaste bakomliggande orsaken till trafikolyckor.

- Många aspekter kan bidra till trafikolyckor och förarens agerande bakom ratten är i många fall helt avgörande. Men inte ens den mest kompetenta bilföraren kan alltid kompensera för omständigheter såsom rådande väder, dåliga däck eller oförutsägbara medtrafikanter. För att köra säkert är det därför var och ens ansvar att se till att man har en fullt fungerande bil med bra däck, samt att man håller hastigheten och är alert bakom ratten, säger Linda Brandelius, Nordic Marketing Manager Goodyear Dunlop.

Goodyears fem tips för en säkrare resa:

  1. Var medveten om ditt fysiska
tillstånd. Kör aldrig när:

· Du har druckit alkohol

· Du har tagit läkemedel som kan påverka din körförmåga

· Du är mycket trött

· Du är känslomässigt upprörd - det kan göra´att du blir ouppmärksam

2. Planera din resa. Bilförare som inte planerat in pauser under resans gång anstränger sig ofta lite till för att köra ytterligare några kilometer. Det är då riskerna kan börja öka.

3. Kontrollera dina däck. Du bör kontrollera däckets lufttryck minst en gång i månaden. Glöm inte heller att kontrollera mönsterdjupet. Ett korrekt mönsterdjup förhindrar sladd, vattenplaning och att luft pyser ut.

4. Tänk på avståndet. Håll avståndet till bilen framför. Det tar exempelvis ungefär tre gånger längre tid att bromsa in på våta vägar jämfört på torra vägar.

5. Sakta ner. Att köra för långsamt kan vara farligt, men sänk hastigheten när det råder sämre
väderförhållanden såsom dimma, regn, snö eller bländning av sol. Stressa inte och tappa inte tålamodet.

De främsta olycksorsakerna på vägarna 
 

 

Sverige


 

 

Norge


 

 

  Danmark


 

 

Finland


 

 

1. Bristande förarkompetens


 

 

93 %


 

 

83 %


 

 

77 %


 

 

83 %


 

 

2. Alkohol- eller droger


 

 

82 %


 

 

62 %


 

 

65 %


 

 

77 %


 

 

3. Gamla och slitna däck


 

 

70 %


 

 

55 %


 

 

56 %


 

 

59 %


 

 

4. Dåliga vägar


 

 

45 %


 

 

39 %


 

 

22 %


 

 

48 %


 

 

5. Fortkörning


 

30 %


 

 

13 %


 

 

36 %


 

 

37 %


 

 

6. Bilar av dålig kvalitet


 

 

34 %


 

 

29 %


 

 

32 %


 

 

38 %


 

 

7. Nya däck av dålig kvalitet


 

 

36 %


 

 

28 %


 

 

27 %


 

 

36 %


 

Goodyear’s Tire Barometer 2014 is based on the following survey from 2013/2014: Goodyear Dunlop Brand Perception Survey, Winter 2013. Implemented by GFK Custom Research with      4 200 consumers between the ages 25-59 in Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, Norway, Denmark and Finland. The survey was executed in Januari 2014.

 

Om Goodyear 

Goodyear är ett av världens största däckföretag. Företaget har cirka 69 000 anställda och tillverkning på mer än 51 anläggningar i 22 länder över hela världen. På dess två innovationscenter i Akron, Ohio, och Colmar-Berg, Luxemburg, utvecklas toppmoderna produkter och tjänster som sätter branschstandarden för teknik och prestanda. Goodyear grundades 1898 och företagets innovationer har satt nya standarder för bilindustrin i mer än 100 år. För mer information: www.goodyear.se  

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera